INSCHRIJFFORMULIER MHC OOSTERBEEK


MHCO wijst u op de volgende van toepassing zijnde documenten:
- MHCO Inschrijfvoorwaarden en Huishoudelijk reglement
- MHCO Privacyverklaring
Klik op een link om de documenten in te zien.

NB: de penningmeester gebruikt de inschrijfformulieren alleen als bewijs van instemming voor de incasso. Daarvoor is wel hard copy nodig voor de bank.
Bij vragen mail: [email protected]-------------------- Lid worden van MHC Oosterbeek?-----------------
-------------------- Al eerder lid geweest van MHCO?------------------
  BENT U EERDER SPELEND LID GEWEEST VAN MHCO DAN BETAALT U NIET OPNIEUW INSCHRIJFKOSTEN. MAIL DAT U WEER LID WILT WORDEN MET EVENTUELE OPMERKINGEN / WIJZIGINGEN NAW/T/M/REK.NR./TENAAMSTELLING NAAR: [email protected] -----------> U HOEFT DAN DIT FORMULIER NIET IN TE VULLEN

 
1. Voorwaarden en regels
Lees eerst de voorwaarden en regels, zie de links hierboven
2. Inschrijven
  Vul het inschrijfformulier in en lees de instructies bij 3. "Volledig invullen"

 
3. Volledig invullen
  Op basis van uw inschrijving wordt contact met u opgenomen. Alleen volledig ingevulde inschrijvingen worden door ons in behandeling genomen. De velden met * zijn verplichte velden. Pas als deze zijn ingevuld is het mogelijk het formulier te verzenden. Denk er ook aan de akkoordverklaring in te vullen onderaan en het formulier hard copy PER POST naar de penningmeester op te sturen (nodig voor de bank)

 
Nota bene: inschrijving staat NIET gelijk aan een lidmaatschap van MHCO
  Uw lidmaatschap wordt pas effectief op het moment dat uw inschrijving is bevestigd door onze ledenadministratie. Nieuwe leden verplichten zich mee te werken aan de uitvoering van een toekomstig automatisch incasso

 
Inschrijven als
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact informatie
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Algemene Informatie Ouders / Seniorleden
  Om de aanmelding van u, uw zoon of dochter zo goed mogelijk te kunnen beoordelen verzoeken wij u vriendelijk de volgende vragen zo goed en nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. De vragen gaan allereerst over de hockeyervaring van de inschrijvende persoon en vervolgens de spelsoort waar u of uw kind zich voor wil opgeven. Aansluitend vragen wij welke vrijwilligerstaken u gaat vervullen

 
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
VRIJWILLIGERSWERK BINNEN MHCO. MHCO is een middelgrote vereniging waar het credo 'vele handen maken licht werk' volledig opgaat
Vandaar dat van ieder lid *) wordt verwacht zich aan te melden voor een vrijwilligerstaak
  *) bij jeugdleden wordt deze taak door een van de ouders/verzorgers verricht

 
   
   
   
Binnen afzienbare tijd na aanmelding zal over uw antwoord tav de vrijwilligerstaken contact met u worden opgenomen
Sponsoring
   
   
Opmerkingen
   
ATTENTIE: Wijzigingen in betalings-, adres-, mail- en telefoongegevens graag te allen tijde doorgeven aan de ledenadministratie
AKKOORD INSCHRIJVING
  Hierbij bevestig ik deze inschrijving en ga ik akkoord met het verschuldigd inschrijfgeld, de toekomstige contributie, en indien hierboven aangegeven, de automatische incasso. Tevens geef ik MHCO toestemming om bovenstaande persoonsgegevens en gegevens en beeldmateriaal dat gedurende het lidmaatschap over mij / mijn kind door MHCO worden verzameld, te beheren en bewaren conform wettelijke gestelde richtlijnen

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.


Mijn Team Inschrijven nieuwe leden Proeftrainen

Vandaag jarig

Marieke van 't Groenewout
Willeke Overink

Hoofdsponsors

Sponsors

Agenda

Nog geen agenda punten.