Organisatie

Bestuur

Gwen Vriesema
voorzitter

Foske Maarleveld
penningmeester

Marije Ruysch
secretaris

Margreet Zee, Van
communicatie en jongste jeugd

Rogier Tolboom
accommodatie

Niels Welling
TC en jeugd

Mark Slothouber
sponsorbeleid

Arbitrage (CS = Clubscheidrechter)
Albert Bloem
voorzitter

Caroline Tissing
coordinatie junioren

VACATURE .
opleiding CS

Henk Tissing
opleiding en indeling CS+

Ebo van der Broek
coordinatie senioren

VACATURE .
coordinatie jongste jeugd

Barcommissie
VACATURE .
voorrraadbeheer en coördinator Horecawet

Annemarie Giesekam
kasbeheer, coördinator apparatuur, onderhoud en schoonmaak

Annemarie Giesekam
inkoop en beheer drank, food en verbruiksartikelen

Annemarie Giesekam
coördinator zaterdag

Annemarie Giesekam
coördinator zondag

Beheer velden door-de-week
Paul Meijer
coörd. velden maan- en donderdag

Irene Hendriks
coörd. velden dinsdag

Tomislav Jamicic
coörd. velden woens- en vrijdag

Beheer velden weekend
Marloes Berendsen
coörd. velden zaterdag

Jan de Hond (keeper)
coörd. velden zondag

Jongste Jeugdcommissie
Margreet Zee, Van
voorzitter

Margaux de Rooij
coörd. E8-tallen (M8E/J8E)

Jamie Baak
coörd. E6-tallen (ME/JE)

Marianne Raijmakers
coörd. F3-tallen (MF/JF)

Marianne Raijmakers
funkey

Margaux de Rooij
benjamins

Margreet Zee, Van
startklas

Marloes Berendsen
wedstrijdsecretariaat

Juniorencommissie
Caroline Tissing
voorzitter

Mathilde Polman
staffunctionaris

Femke Van Heijst
meisjes A/B

Jeanette van Hoogen
meisjes C

Jeanette van Hoogen
meisjes D

Gijs Flink
coördinator jongens

Marloes Berendsen
wedstrijdsecretariaat junioren

Kascommissie
André Hermsen
lid

Siebren de Jong
lid

Keepers Materiaalcommissie
Ruloff Kristinsson (keeper)
beheer keepersmateriaal

Kledingcommissie
Astrid Hoge
contactpersoon

Linda Masseur
contactpersoon

Ledenadministratie
Marty Damen-Boll
contactpersoon

Sponsorcommissie
Mark Slothouber
voorzitter

Charlotte Wegh-Bakker
lid

Marina van der Haak
lid

Linda Masseur
lid

Technische Commissie
Jeroen van den Boezem
voorzitter

Chantal Hengeveld
P&O

Tomislav Jamicic
hoofd opleidingen; techn. coörd. jongste jeugd

Paul Meijer
technisch coördinator junioren

coördinator
Rogier Tolboom
keepers junioren

lijncoördinator
Eric van Dal
JA en JB

Henk Jan Wisselink
JC

Carolien Tamminga
JD

Arjan Sipkema
MA en MB

Daphne Planten de Vassy
MC

Olivier van Abbe
MD

Veteranen
Mirjam Hendriks
contactpersoon
nieuwe leden D30, H35, H45
Vrienden van MHC Oosterbeek
Adriaan Wijt
voorzitter

Mirko Mook
lid

Website Beheer en Beheer LISA + lisa-app
Marty Damen-Boll
beheerder

Wedstrijdsecretariaat
jongste jeugd
Marloes Berendsen
coördinator

junioren
Marloes Berendsen
coördinator

senioren
Jan de Hond (keeper)
coördinator

Zaalhockey
Marloes Berendsen
wedstrijdsecretariaat

Tomislav Jamicic
trainingscoördinator

Linda Masseur
coördinator zalen/gemeente

Paul Meijer
trainingscoördinator

Caroline Tissing
algemeen coördinator & arbitrage

Mijn Team Inschrijven nieuwe leden Proeftrainen

Vandaag jarig

Femke Frankema
Charlotte Koster-Snethlage

Hoofdsponsors

Sponsors

Agenda

Nog geen agenda punten.