INSCHRIJFFORMULIER MHC OOSTERBEEK


MHCO wijst u op de volgende van toepassing zijnde documenten:
- MHCO Inschrijfvoorwaarden en Huishoudelijk reglement
- MHCO Privacyverklaring
Klik op een link om de documenten in te zien.

(Statuten zijn door leden te downloaden in Mijn Team)

NB: de penningmeester gebruikt de inschrijfformulieren alleen als bewijs van instemming voor de incasso. Daarvoor is wel hard copy nodig voor de bank.
Bij vragen mail: [email protected]-------------------- Lid worden van MHC Oosterbeek?-----------------
1. Voorwaarden en regels
Lees eerst de voorwaarden en regels, zie de links hierboven
2. Inschrijven
  Vul het inschrijfformulier in en lees de instructies bij 3. "volledig invullen"

 
3. Volledig invullen
  Op basis van uw inschrijving wordt contact met u opgenomen. Alleen volledig ingevulde inschrijvingen worden door ons in behandeling genomen. De velden met * zijn verplichte velden. Pas als deze zijn ingevuld is het mogelijk het formulier te verzenden. Denk er ook aan de akkoordverklaring in te vullen onderaan en het formulier hard copy PER POST naar de penningmeester op te sturen (nodig voor de bank).

 
Let op!! -->
  Inschrijving staat NIET gelijk aan een lidmaatschap van MHCO. Uw lidmaatschap wordt pas effectief op het moment dat uw inschrijving is bevestigd door onze Ledenadministratie. Nieuwe leden verplichten zich mee te werken aan de uitvoering van een toekomstig automatisch incasso

 
Inschrijven als
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact informatie
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Algemene Informatie Ouders / Seniorleden
  Om de aanmelding van u, uw zoon of dochter zo goed mogelijk te kunnen beoordelen verzoeken wij u vriendelijk de volgende vragen zo goed en nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. De vragen gaan allereerst over de hockeyervaring van de inschrijvende persoon en vervolgens de spelsoort waar u of uw kind zich voor wil opgeven. Aansluitend vragen wij welke vrijwilligerstaken u gaat vervullen

 
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
VRIJWILLIGERSWERK BINNEN MHCO. MHCO is een middelgrote vereniging waar het credo 'vele handen maken licht werk' volledig opgaat
Vandaar dat van ieder lid *) wordt verwacht zich aan te melden voor een vrijwilligerstaak
  *) bij jeugdleden wordt deze taak door een van de ouders/verzorgers verricht

 
   
   
   
Binnen afzienbare tijd na aanmelding zal over uw antwoord tav de vrijwilligerstaken contact met u worden opgenomen
Sponsoring
   
   
Opmerkingen
   
ATTENTIE: Wijzigingen in betalings-, adres-, mail- en telefoongegevens dienen te allen tijde doorgegeven te worden aan de ledenadministratie
AKKOORD INSCHRIJVING
  Hierbij bevestig ik deze inschrijving en ga ik akkoord met het verschuldigd inschrijfgeld, de toekomstige contributie, en indien hierboven aangegeven, de automatische incasso. Tevens geef ik MHCO toestemming om bovenstaande persoonsgegevens en gegevens en beeldmateriaal dat gedurende het lidmaatschap over mij / mijn kind door MHCO worden verzameld, te beheren en bewaren conform wettelijke gestelde richtlijnen

 
   

Mijn Team Inschrijven nieuwe leden Proeftrainen

Vandaag jarig

Simon van Oort

Hoofdsponsors

Sponsors