Ledenadministratie Algemeen

Welkom bij onze vereniging. Samen zijn wij MHCO!

De ledenadministratie berust bij mevr. Marty Damen-Boll. Zij is bereikbaar onder:
[email protected]

Voorwaarden van inschrijving
Alleen samen kan een vereniging als MHCO bestaan. Als je lid bent van de vereniging MHCO geeft dit rechten, maar er zijn ook plichten. Zowel voor de leden, als voor de ouders van leden. Betrokkenheid en inzet van de leden en ouders is essentieel voor MHCO.

Hieronder vind je informatie over de volgende onderwerpen:

- Verplichtingen
- Communicatie
- Contributie
- Betaling
- Alle voorwaarden
- Beëindigen lidmaatschap
- Proeftrainingen
- Duolidmaatschap senioren

Zo zijn er voor leden o.a de volgende verplichtingen:

• als spelend juniorlid bereid te zijn op aanwijzing bij toerbeurt als scheidsrechter te fungeren bij thuiswedstrijden van MHCO-teams, dan wel andere vervangende taken op zich te nemen;
• als spelend juniorlid ten spoedigste na het bereiken van de 15-jarige leeftijd in het bezit te zijn van een geldige clubscheidsrechterkaart
• als spelend seniorlid per eerstvolgende gelegenheid in het bezit te zullen komen van een geldige clubscheidsrechterkaart; het bezit hiervan is voor seniorleden in beginsel voorwaarde voor het spelen in competitieverband;
• als trimlid bereid te zijn in overleg bij toerbeurt ondersteunende verenigingstaken uit te voeren;
• de geldelijke verplichtingen te aanvaarden die voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging;
• het dragen van een bitje is verplicht

Voor ouders/verzorgers van juniorleden zijn o.a de volgende verplichtingen:
• akkoord te zijn met de aanmelding van zijn/haar (pleeg-)kind;
• bereid te zijn op aanwijzing bij toerbeurt het vervoer per auto naar en van uitwedstrijden van het desbetreffende jeugdteam te verzorgen en deel te nemen aan de begeleiding ervan;
• bereid te zijn op aanwijzing bij toerbeurt verenigingsactiviteiten te ondersteunen zoals bijvoorbeeld clubhuis-, veld-, bar- en zaaldiensten;
• de geldelijke verplichtingen te aanvaarden die voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging van zijn/haar (pleeg-)kind

Daarnaast zijn er verschillende functies die vrijwillig door ouders worden ingevuld. Zonder vrijwilligers kan onze club niet voortbestaan. MHCO doet dan ook een dringend beroep op ouders om als er vacatures zijn daar invulling aan te geven.

Bij de vereniging is altijd behoefte aan ondersteuning in verschillende commissies, er is een arbitrage-, bar-, zaal-, jeugd-, technische-, jongste jeugd- en accommodatiecommissie. Mocht je interesse hebben om op een of andere manier MHCO te ondersteunen, stuur dan een mail naar [email protected]

Communicatie
Alle informatie die van belang is gaat via de lisa-app, de website en/of via bulk mailing rechtstreeks aan de leden. Het lidnummer en wachtwoord ontvang je van de ledenadministratie. Probeer het ergens te bewaren, zodat je het niet vergeet. Met je lidnummer kun je een nieuw wachtwoord aanvragen via Mijn Team (oranje balk website). Het lidnummer staat ook op de contributiefactuur.

Contributie
Per lid, inclusief afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), staan op de website (> Clubinformatie > Contributie). In de jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering), vlak voor de zomer, kan tot contributieaanpassing besloten worden.

Betaling
Leden betalen hun contributie via automatische incasso. Bij problemen met de inning kan er een speelverbond opgelegd worden tot er betaald is. Moeten we uiteindelijk een incassobureau of andere professionele instanties inschakelen, dan zijn alle consequenties hiervan (ook financiële) voor de schuldenaar.

Alle voorwaarden
De volledige lidmaatschapsvoorwaarden zijn beschreven in de Statuten (voor leden te vinden na inloggen, tevens opvraagbaar bij [email protected]) en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging: www.hockeyoosterbeek.nl 'Statuten en Reglementen' > naar beneden scrollen.
Het bestuur en/of de vereniging is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Beëindigen lidmaatschap
Opzeggen kan alleen per email aan [email protected]. Dit kan tot en met uiterlijk 30 april.
Hierin dient vermeld te worden: naam, geboortedatum en reden van opzegging. Te laat opzeggen geeft betalingsverplichting, vermeld op de site > Clubinformatie > Contributie.
Je ontvangt per mail een bevestiging van de opzegging. Alleen dan is deze opzegging geldig.

Proeftrainingen
Een paar keer meetrainen om te kijken of hockey wat voor je is kan ook. Het kan pas wanneer iemand is ingeschreven.
Dat kan via de website: "Inschrijven nieuwe leden"
Het is uiteraard geheel vrijblijvend. Het is verzekeringstechnisch noodzakelijk. Daarbij willen we zoveel mogelijk stabiliteit behouden in de trainingen van bestaande en reeds ingedeelde teams. Je kunt 4 x meedoen en dan moet je beslissen. 
Na 4 weken te hebben meegetraind -en zonder tegenbericht- wordt het proeflidmaatschap omgezet naar lidmaatschap. Hierover ontvang je verder geen bericht meer. 
Als je niet doorgaat verwijderen wij alle gegevens uit ons systeem.

Duolidmaatschap senioren

Heb je zin om te hockeyen in competitieverband, maar past het niet om iedere zondag van het speelseizoen te spelen ga dan voor het duolidmaatschap. Je betaalt ook minder contributie.

Een duolidmaatschap senioren is mogelijk onder deze voorwaarden:
- Duolidmaatschap kan alleen bij seniorenteams en mits het team (aanvoerder/coach/manager) hiermee akkoord gaat;
- Het maximaal aantal duoleden in een team wordt bepaald in overleg met het team, dus daarin ook het minimum aantal leden dat reglementair 100% van de wedstrijden speelt;
- Contributie bedraagt €250 per jaar per duolid (met automatische incasso, anders €15 extra);
- Duolid mag maximaal 50% van de wedstrijden spelen die officieel via de KNHB zijn ingepland; mag alle
oefenwedstrijden en -toernooien spelen;
- Duo's kunnen meedoen met alle trainingen.

Mocht je wel duolid willen worden, maar heb je (nog) geen duomaatje dan kun je ook alvast doorgeven dat je interesse hebt: [email protected]


Wij wensen je een prettige en sportieve tijd bij MHCO.