Teams Funkeyhockey

FunkeyHockey bij MHCO!

Al sinds september 2014 wordt er op MHCO Funkey Hockey gedaan.

Dit is een trainings- en lesprogramma dat door de KNHB is ontwikkeld, speciaal voor kleuters (5-6 jaar).
Tijdens de lessen komen de kinderen in aanraking met een variëteit aan grondvormen van bewegen, die aansluiten bij het natuurlijke bewegingsgedrag van kinderen in deze leeftijdsgroep.
Op die manier leren ze op een leuke en veilige manier bewegen en maken ze kennis met de hockeysport. Voor deze leeftijdscategorie wordt overigens nog niet meteen hockey aangeboden met hockeysticks.
Wel maken de kinderen tijdens de lessen gebruik van knotsen. Na de winterstop (maart) zullen er ook oefeningen met hockeysticks worden aangeboden, zodat ze worden voorbereid op het „echte” hockey. Een bitje en scheenbeschermers zijn dan verpicht.
Het funkeyprogramma is een landelijke en gestandaardiseerd programma, dat volledig op de motorische mogelijkheden van de kinderen aansluit.
Omdat het nog niet echt een hockeytraining is, staat het los van een lidmaatschap van MHCO.
Er hoeft geen inschrijfgeld en contributie aan MHCO betaald te worden. De kosten zijn € 50,- voor 15 trainingen. De trainingsdagen voor het nieuwe seizoen zullen zo snel mogelijk worden gecommuniceerd, er zijn ongeveer 10 kinderen per groep, 2 begeleiders (1 trainer, 1 ouder).
Leeftijd 5-6 jaar en in groep 2 (kind moet voor 1 oktober 5 jaar zijn. Dit heeft te maken met de doorstroming naar de Benjamins. Daarvoor moet je volgens de KNHB-regels op 1 oktober 6 jaar zijn).

Wij kunnen goed de hulp van ouders gebruiken! Lijkt het u leuk om de trainer te helpen de kinderen te begeleiden, neem dan contact met ons op. U hoeft hiervoor geen hockeyervaring te hebben.
Opgeven voor de funkey training kan op de site van MHCO. Ga naar: "Inschrijven nieuwe leden" en vul het inschrijfformulier in. Geef op het inschrijfformulier aan dat het om Funkey Hockey gaat en naar welke school uw kind gaat.
Betaling kan geschieden op: NL16RABO0355029758 t.n.v. MHCO.
Begin september ontvangt u een mail met extra informatie en de mogelijkheid om uw voorkeur qua dag aan te geven. De trainingen zullen de eerste week van oktober beginnen.

Wie op dit moment de coördinator is en het mailadres staat op de website bij >>Clubinformatie >> Organisatie en dan naar beneden scrollen naar Jongste Jeugdcommissie.