Ledenadministratie Opzeggen

Beëindigen lidmaatschap

Het kosteloos opzeggen kan uiterlijk tot en met 30 aprilvan het lopende jaar. Opzeggen kan alleen per email aan: [email protected].

Vermeld bij de opzegging:
- naam
- geboortedatum
- reden van opzegging

Je ontvangt per mail een bevestiging van de opzegging. Alleen dan is deze opzegging geldig.
Opzeggen na 30 april betekent dat er kosten zijn verschuldigd, te vinden bij Clubinformatie > Contributie > Opzegtermijn.