Ledenadministratie Algemeen

De ledenadministratie berust bij mw. Marty Damen-Boll. Zij is bereikbaar onder: [email protected]

Voorwaarden van inschrijving

Welkom bij onze vereniging, samen zijn wij MHCO! Als je lid bent van de vereniging MHCO geeft dit rechten, maar er zijn ook plichten. Zowel voor de leden, als voor de ouders van leden. Zonder  jullie betrokkenheid en inzet is er geen MHCO.

Zo zijn er voor leden o.a de volgende verplichtingen:
1.    als spelend juniorlid bereid te zijn op aanwijzing bij toerbeurt als scheidsrechter te fungeren bij thuiswedstrijden van MHCO-teams, dan wel andere vervangende taken op zich te nemen;
2.    als spelend juniorlid ten spoedigste na het bereiken van de 15-jarige leeftijd in het bezit te zijn van een geldige clubscheidsrechterkaart;
3.    als spelend seniorlid per eerstvolgende gelegenheid in het bezit te zullen komen van een geldige clubscheidsrechterkaart; het bezit hiervan is voor seniorleden in beginsel voorwaarde voor het spelen in competitieverband;
4.    als trimlid bereid te zijn in overleg bij toerbeurt ondersteunende verenigingstaken uit te voeren;
5.    de geldelijke verplichtingen te aanvaarden die voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging
6.    Het dragen van een bitje is verplicht.

Zo zijn er voor ouders/verzorgers van juniorleden o.a de volgende verplichtingen:
•    akkoord te zijn met de aanmelding van zijn/haar (pleeg-)kind;
•    bereid te zijn op aanwijzing bij toerbeurt het vervoer per auto naar en van uitwedstrijden van het desbetreffende jeugdteam te verzorgen en deel te nemen aan de begeleiding ervan;
•    bereid te zijn op aanwijzing bij toerbeurt verenigingsactiviteiten te ondersteunen zoals bijvoorbeeld clubhuis-, veld-, bar- en zaaldiensten;
•    de geldelijke verplichtingen te aanvaarden die voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging van zijn/haar (pleeg-)kind

Daarnaast zijn er verschillende functies die vrijwillig door ouders worden ingevuld. Zonder vrijwilligers kan onze club niet voortbestaan. MHCO doet dan ook een dringend beroep op ouders om als er vacatures zijn daar invulling aan te geven.

Bij de vereniging is altijd behoefte aan ondersteuning in verschillende commissies, er is een arbitrage-, bar-, zaal-, jeugd-, technische-, jongste jeugd- en accommodatiecommissie, mocht je interesse hebben om op een of andere manier MHCO te willen ondersteunen, stuur dan een mail naar [email protected]

Communicatie
Alle informatie die van belang is gaat via de LISA app, onze website en/of via het clubblad de Gong. Het lidnummer en wachtwoord ontvang je van de ledenadministratie. Probeer het ergens te bewaren, zodat je het niet vergeet.

Contributie
Per lid, inclusief afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, staan op de website. In de jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering), vlak voor de zomer, kan tot contributieaanpassing besloten worden.

Betaling
Leden betalen hun contributie via automatische incasso. Bij problemen met de inning kan er een speelverbond opgelegd worden tot er betaald is. Moeten we uiteindelijk een incassobureau of andere professionele instanties inschakelen, dan zijn alle consequenties hiervan (ook financiële) voor de schuldenaar.

Alle voorwaarden
De volledige lidmaatschapsvoorwaarden zijn beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk- reglement van de vereniging. Deze zijn door leden bij het secretariaat opvraagbaar (elektronisch, in pdf). Het bestuur en/of de vereniging is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Beëindigen lidmaatschap
Opzeggen kan alleen per email aan [email protected]. Dit kan tot uiterlijk 30 april.

Hierin dient vermeld te worden: naam, geboortedatum en reden van opzegging.
Je ontvangt per mail een bevestiging van de opzegging. Alleen dan is deze opzegging geldig.

Proeftrainingen
Een paar keer meetrainen om te kijken of hockey wat voor je is kan ook. Het kan pas wanneer iemand is ingeschreven.
Dat kan via de website: "Inschrijven nieuwe leden"
Het is uiteraard geheel vrijblijvend. Het is verzekeringstechnisch noodzakelijk en ook om te voorkomen dat bestaande teams in no time vol zitten met 'proefdraaiertjes'. Je kunt 4 x meedoen en dan moet je beslissen. Als je niet doorgaat verwijderen wij alle gegevens uit ons systeem.


Wij wensen je een prettige en sportieve tijd bij MHCO.


 
Mijn Team Inschrijven nieuwe leden Proeftrainen

Vandaag jarig

Tijmen Frijlink

Hoofdsponsors

Sponsors