Club Contributie

Contributies MHCO 2020-2021

Onderstaande contributies gelden voor het seizoen 2020-2021 en zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.AUTOMATISCHE INCASSO *)
lidmaatschap geboren tussen
JA NEE
Senioren
--
€ 340,00 € 355,00
Trimhockey
-- € 215,00
€ 230,00
Junioren A
  1-10-'02 en 30-9-'04
€ 315,00
€ 330,00
Junioren B
  1-10-'04 en 30-9-'06
€ 315,00 € 330,00
Junioren C
  1-10-'06 en 30-9-'08
€ 305,00
€ 320,00
Junioren D
  1-10-'08 en 30-9-'10
€ 305,00
€ 320,00
Junioren E
  1-10-'10 en 30-9-'12 € 245,00 € 260,00
Junioren F
  1-10-'12 en 30-9-'14 € 195,00
€ 210,00
Benjamins/Funkey   
  1-10-'13 en 30-9-'15
€ 50,00
65,00

Ingang seizoen 2021-2022: 
duolidmaatschap senioren met automatische incasso 
€ 250,00 (zonder automatische incasso: € 265,00)


AUTOMATISCHE INCASSO *)
lidmaatschap JA NEE
Niet spelend lid € 115,00
€ 130,00
Entreebedrag nieuwe seniorleden (per lid)
€ 50,00
€ 50,00
Entreebedrag nieuwe juniorleden (per lid)
€ 50,00
€ 50,00
Zaalhockey (competitie)
€ 90,00
€ 105,00
Zaalhockey (jongste jeugd)
€ 45,00
€ 60,00


Trainingslid

75% van de contributie per categorie.

E/F jeugd heeft een proefperiode van vier weken.


Studentenlidmaatschap
Voor studenten geldt een korting van 25%, mits vóór 1 september een kopie van de collegekaart wordt overlegd. Het studentenlidmaatschap geldt voor seniorenleden die een dagopleiding MBO, HBO of WO volgen.

Toeslag prestatieteams
Voor jeugdleden die spelen in eerstelijnsteams (JA1, MA1, JB1, MB1, JC1 en MC1) geldt een toeslag van50,00 per seizoen.

Gelijktrekken contributie eerstelijnsteams (ingang: seizoen 2021-2022)
H1/D1 met toeslag € 390,00 (na toepassing 25% studentenkorting wordt dit: € 292,50)

Gelrepas
Bij MHCO heb je de mogelijkheid om, wanneer je deze in je bezit hebt, gebruik te maken van een Gelrepas. Je dient jaarlijks vóór 1 september een kopie van de kaart aan de penningmeester te verstrekken. Je ontvangt dan tijdens de reguliere factureringsronde een factuur. Op de betaling breng je de bijdrage namens de gemeente o.b.v. de Gelrepas in mindering.

*) Boetes bij storneren incasso (ingang: seizoen 2021-2022)
Heffing van € 25,00 bij 2e stornering per seizoen, per betaler.
Deze heffing bestaat uit:
- vervallen van de incassokorting à € 15,00
- onkostenvergoeding extra administratie à € 10,00

Opzegtermijn
Bij te laat opzeggen gelden onderstaande boetes. Je opzegging moet uiterlijk 30 april bij ons bekend zijn en wel schriftelijk, met vermelding van naam, geboortedatum en reden van opzegging. Je ontvangt per mail een bevestiging van de opzegging. Alleen dan is deze opzegging geldig. Mailadres: [email protected]

De volgende bedragen ben je MHCO verschuldigd bij te laat opzeggen, geldig vanaf 01.05.2021:

- opzeggingen mei, juni, juli: € 50,00
- opzeggingen augustus, september: € 100,00
- opzeggingen ná september: volledige contributieAUTOMATISCHE INCASSO EN TERMIJNBETALING

Zoals bekend werkt MHCO met het softwarepakket LISA. Dit pakket maakt het mogelijk ook de contributies op een meer flexibele wijze te innen.
Omdat we weten dat het in één keer betalen van de jaarlijkse contributienota voor (bijna) iedereen een flinke aanslag is op de portemonnee, is het mogelijk om de contributie in termijnen te betalen. Voorwaarde hierbij is wel dat er een machtiging voor een automatische incasso is afgegeven. Dit kun je al direct aangeven op het inschrijfformulier of via het formulier "Machtiging Automatische Incasso" dat je kunt downloaden door in te loggen via www.hockeyoosterbeek.nl in "Mijn Team" en daar de route > Club > Documenten > Contributieregeling >"Machtiging Automatische Incasso".


BETALING PER AUTOMATISCHE INCASSO (in termijnen
):

Het aantal termijnen waarin betaald kan worden hangt af van het aantal MHCO-leden op hetzelfde adres:

- bij 2 leden mag in 2 termijnen betaald worden

- bij 3 leden mag in 3 termijnen betaald worden

- bij 4 of meer leden mag in 4 termijnen betaald worden

Nota bene: tussen elke termijn zit ongeveer 2 maanden tijd.

BETALING ZONDER AUTOMATISCHE INCASSO
Mocht je niet per automatische incasso willen betalen dan kan dit uiteraard. Betalen in termijnen is dan echter niet mogelijk, omdat dit MHCO veel extra werk kost. En bij betaling zonder automatische incasso wordt per factuuradres een administratietoeslag van € 15,00 in rekening gebracht.

 
Mijn Team Inschrijven nieuwe leden Proeftrainen

Vandaag jarig

Anne van Koningsbruggen
Floor van de Sant

Hoofdsponsors

Sponsors

Agenda

Nog geen agenda punten.