Algemene Ledenvergadering Jul
9

Notulen (concept) 2 juli jl. staan in besloten gedeelte

De notulen van de ALV van MHCO van 2 juli jl staan in Mijn team (> documenten > notulen ALV).