[naar de website]

Informatie van het bestuur tav huidige crisisBeste mede/MHCO-(st)er,

De huidige situatie waarin we ons allemaal bevinden is er duidelijk één waar niemand eerder rekening mee heeft kunnen houden, maar ook één die verstrekkende gevolgen heeft voor (bijna) ons allemaal. Uiteraard in de eerste plaats voor de mensen die hebben geleden of nog steeds lijden of nog gaan lijden onder het virus, maar daarnaast natuurlijk ook diverse personen, families en bedrijven die hard worden getroffen door alle maatregelen die de overheid noodzakelijkerwijs heeft genomen. Onder al die groepen zitten ook leden van onze vereniging, met wie we uiteraard zeer meeleven.

Door de crisis ligt zoals bekend ook het hockeyen op dit moment stil. We krijgen de laatste tijd dan ook vragen of MHCO een deel van de contributie gaat terugbetalen of kwijtschelden nu er vanaf begin maart tot in ieder geval 28 april niet kan worden gespeeld. Daarbij worden soms ook vergelijkingen gemaakt met commerciële aanbieders van sportfaciliteiten, zoals sportscholen, die daar in sommige gevallen toe overgaan. Op zich kan dit idee best redelijk klinken, echter als vereniging komen we zeker ook niet ongeschonden uit deze crisissituatie.

In de eerste plaats, lijdt onze club het meeste van het stilvallen van de levendigheid op de velden en in en rond het clubhuis. Dat is voor een familieclub als MHCO natuurlijk een enorm verlies. Maar daarnaast krijgen we als vereniging ook te maken met allerlei financiële gevolgen. Onze kosten voor onze vaste werknemers en onze faciliteiten lopen namelijk ondertussen gewoon door, terwijl de inkomsten uit bijvoorbeeld de bar volledig stil zijn komen te vallen. In een normaal goed jaar draaien we als club ongeveer break-even, maar je kan je voorstellen dat we dit jaar op een verlies afstevenen. Als bestuur doen we er alles aan om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, maar eenvoudig is dit niet ondanks bijvoorbeeld de door de overheid toegezegde ondersteuning.  Alleen al daarom zien we geen mogelijkheid om tot gedeeltelijke restitutie (of voor degene die nog niet hun volledige contributie betaald hebben gedeeltelijke kwijtschelding) over te gaan.

Daarnaast is MHCO ook niet te vergelijken met een commerciële sportschool. We zijn een vereniging (zonder winstoogmerk) en dat houdt in dat we als leden in tegenstelling tot betalen voor een dienst die aan ons wordt verleend, jaarlijks (ineens of in delen) betalen voor een lidmaatschap van een hockeyvereniging die zich inzet om haar leden te kunnen laten hockeyen gedurende het seizoen. Een vereniging bestaat uit en valt of staat dan ook met haar leden en met de vrijwillige inzet en saamhorigheid van haar leden, in goede en slechte tijden. Een lidmaatschap is dan ook veel meer dan een (sportschool)abonnement dat je te pas en te oppas kan afsluiten of beëindigen. Zonder dat saamhorigheidsgevoel als leden, kan een hockeyvereniging zoals MHCO niet (blijven) bestaan.

Gelukkig gloort er ook nog hoop dat er in het laatste deel van het seizoen toch nog gehockeyd kan worden. De KNHB houdt de mogelijkheid open dat de competities, ook die van de jeugd, op een aangepaste wijze kunnen worden uitgespeeld als de situatie dat tegen die tijd toelaat. We houden hoop dat we allemaal dan weer volop kunnen genieten van het hockey op onze club. Daarmee zou dit vreemde seizoen wellicht toch nog een aardig einde kunnen krijgen.

We hopen op je begrip en op je support voor MHCO!

Mocht je verdere vragen of opmerkingen hierover hebben, dan horen we het als bestuur graag natuurlijk. We zullen jullie ook op de hoogte houden van de situatie van onze club.
 

Met een sportieve groet,

Het bestuur
Lees Verder[naar de website]