Competitie Afgelastingen

DE WEBSITE WWW.HOCKEYOOSTERBEEK.NL GEEFT ALTIJD ALS EERSTE DE ACTUELE INFORMATIE BIJ AFGELASTINGEN

DE SECRETARIS VAN UW CLUB IS VERVOLGENS ALTIJD OP DE HOOGTE BIJ AFGELASTINGEN

GELIEVE NIET TE BELLEN, WIJ INFORMEREN UW CLUB


Weersomstandigheden ....

....hebben invloed op de bespeelbaarheid van sportvelden
. Dit kan leiden tot het tijdelijk of definitief stopzetten van een wedstrijd, tot het afgelasten van één of meerdere wedstrijden of zelfs tot het afkeuren van de velden en dan mogelijk tot het afgelasten van alle in een weekend geplande wedstrijden.

Situaties

De voorkomende situaties staan in onderstaand schema:

Omstandigheid

Beslissing

Door wie

Bekendmaking

Onweer

Opschorting max. 30 min., anders definitief

Scheidsrechter/jeugdcomm.

Voor of tijdens het spelen

Regen, waterplassen

Opschorting max. 30 min., anders definitief

Scheidsrechter/jeugdcomm.

Voor of tijdens het spelen

Sneeuwval

Opschorting max. 30 min., anders definitief

Scheidsrechter/jeugdcomm.

Voor of tijdens het spelen

Met sneeuw of met ijs bedekte velden

Afgelasting jeugd-  en/of seniorenwedstrijden

Door het Bestuur aangewezen personen

Via de website, de wedstrijdsecretariaten

Vorst, bevroren ondergrond velden

Afgelasting jeugd- en/of seniorenwedstrijden

Door het Bestuur aangewezen personen

Via de website, de wedstrijdsecretariaten


Wanneer daartoe aanleiding is (bij sneeuw, vorst, ijs), worden de velden vroegtijdig op bespeelbaarheid gekeurd. Het gaat daarbij om die situaties waarbij redelijkerwijs kan worden ingeschat dat de velden meerdere uren of zelfs één of meerdere dagen onbespeelbaar zullen zijn.

Keuring velden

Als nodig worden de velden niet op één tijdstip, maar op meerdere tijdstippen gekeurd:
  • vrijdagochtend 8:00u
  • vrijdagavond 20:00u
  • zaterdagochtend 8:00u
  • zaterdagavond 20:00u
  • zondagochtend 8:00u

Ook afgelastingen van trainingen worden op de website en de lisa-app gecommuniceerd.

Er zijn drie soorten afgelastingen:

1. Centrale afgelasting

De KNHB kan besluiten tot een centrale afgelasting indien er bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden worden verwacht zoals hevige sneeuwval, vorst of kou. Als de KNHB hiertoe besluit wordt dit zo snel mogelijk bekend gemaakt via de media en op knhb.nl, op de lisa-app en website van de vereniging. Meer over wanneer tot een centrale afgelasting wordt overgegaan vind je op de website van de knhb.

2. Afgelasting door vereniging

Als er geen sprake is van een centrale afgelasting, dan is het aan de vereniging om tijdig de velden te keuren en te bepalen of er kan worden gespeeld. Zijn de watervelden bijvoorbeeld niet bespeelbaar, dan wordt ook altijd gekeken of er op (semi) zandkunstgrasvelden wel gespeeld kan worden. Als wedstrijden worden afgelast dan passen de verenigingen zo snel mogelijk het programma aan waardoor je dit ook in de lisa-app kunt lezen.

3. Afgelasting door scheidsrechters


Uiteindelijk is het oordeel of er wel of niet kan worden gespeeld aan de scheidsrechters. Indien er geen sprake is van een centrale afgelasting of afgelasting door de vereniging, keuren de scheidsrechters voorafgaande aan de wedstrijd het veld en kunnen ze uit veiligheidsoverwegingen alsnog besluiten deze af te keuren.


Stappenplan bij afgelasting door verenging

1. Wedstrijdsecretaris (jongste jeugd, jeugd en/of senioren) wordt door het eigen team ingelicht over reden van afgelasting;
2. De wedstrijdsecretaris van de betreffende vereniging neemt contact op met de wedstrijdsecretaris van de andere vereniging (late afmeldingen per telefoon!!). Contact tussen twee teams is dus niet voldoende!;
3. Beide wedstrijdsecretarissen gelasten de wedstrijd af in LISA;
4. Beide wedstrijdsecretarissen sturen een afgelastingsformulier in naar de competitieleiding met uitleg waarom niet gespeeld kon worden en wat eraan gedaan is om toch te kunnen spelen. Dit formulier kan worden verstuurd via LISA. Daarnaast is het formulier te vinden op de website van de KNHB. (note 1)
 
Belangrijk: Alleen wedstrijdsecretarissen kunnen een wedstrijd afgelasten. Zij nemen ten alle tijden contact op met de wedstrijdsecretaris(sen) van de tegenstander(s). 

note 1: Het afgelastingsformulier hoeft niet ingevuld te worden wanneer een groot deel van de wedstrijden afgelast worden vanwege dezelfde reden (bijvoorbeeld door weersomstandigheden of wanneer de sproei-installatie kapot is). Een e-mail aan het districtskantoor met een overzicht van de afgelaste wedstrijden en de reden volstaat dan.